Eindejaarstips II - Maximaliseer het voordeel van de LIV
Nieuws

Eindejaarstips II - Maximaliseer het voordeel van de LIV

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming; het lage-inkomensvoordeel (LIV). 
Voor de LIV gelden de volgende voorwaarden:
 
Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 22 jaar of ouder. 
Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar). 
 
Tips:
  • U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de in uw loonaangifte aanwezige gegevens.
  • Ga na voor welke werknemers u op grond van het uurloon het loonkostenvoordeel zou kunnen ontvangen. Ga vervolgens na of zij het minimaal vereiste aantal uren werken. Zitten ze net onder de grens, dan kan het lonend zijn het aantal uren te verhogen. Zelfs als u uw werknemer extra betaald verlof zou geven, tellen de uren mee en kunt u het loonkostenvoordeel wellicht toch binnenhalen.
  • Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 22. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 22 jaar of ouder.
  • Voor jongeren die minder dan 100% WML verdienen, kan het voordelig zijn het loon te verhogen tot binnen de marge. Voor werknemers met een uurloon rond 110% respectievelijk 125% WML is het juist van belang dat ze niet boven de marge komen.
2018
Het kan dus lonen om bij het bepalen van het brutoloon van een nieuwe medewerker erop te letten dat het loon tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon blijft. Neem bij twijfel contact op met een van onze medewerkers van de loonadministratie. 
 
Terug naar overzicht