Per 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk
Nieuws

Per 1 januari 2018 ook vakantietoeslag verschuldigd over overwerk

Naast alle wijzigingen de afgelopen jaren in de wettelijke regeling van het minimumloon treden per 1 januari 2018 wederom enkele wijzigingen in werking. Een belangrijke wijziging is dat voortaan ook over overwerk vakantietoeslag verschuldigd is.

Deze wijziging is het gevolg van een aanpassing in het loonbegrip in de Wet op het minimumloon en de minimum vakantiebijslag (WML). In Artikel 6 lid 1 van de WML staat vermeld dat verdiensten uit overwerk niet vallen onder het begrip loon.

Dit betekent dat werkgevers geen vakantietoeslag hoeven te betalen over overuren. Door de eerder genoemde wijziging komt het huidige artikel 6 lid 1 per 1 januari 2018 te vervallen. Overuren zijn daardoor niet langer uitgezonderd van het loonbegrip. Werknemers hebben vanaf 1 januari 2018 niet alleen recht op het minimumloon, maar ook op vakantietoeslag(bijslag) over gewerkte overuren.

Let op: er is geen overgangsrecht getroffen, de wetswijziging treedt direct in werking. Concreet betekent dit dat na 1 januari 2018 vakantietoeslag moet worden betaald over overwerk, ook wanneer dit overwerk vóór 1 januari 2018 is verricht. Werkgevers die willen voorkomen dat vakantietoeslag over vóór 1 januari 2018 verricht overwerk moet worden betaald, dienen er dus voor te zorgen dat overwerk vóór 1 januari 2018 wordt uitbetaald of door de werknemer in tijd wordt opgenomen (door minder uren te werken).

Wanneer een werknemer besluit de overuren in tijd op te nemen, voorkom je als werkgever dat een uitbetaling inclusief vakantietoeslag moet plaatsvinden. Wanneer de opname alsnog achterwege blijft, dient toch weer uitbetaling inclusief vakantietoeslag plaats te vinden. Maak hierover vooraf duidelijke afspraken met uw werknemers. Om discussie te voorkomen is het raadzaam schriftelijk vast te leggen dat de werknemer heeft gekozen voor opname in uren en dat er geen uitbetaling zal plaatsvinden. Wanneer u vragen heeft over deze of andere wijzigingen, dan helpen onze adviseurs u graag verder!
 

Terug naar overzicht