Uitnodiging lunchbijeenkomst - Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Nieuws

Uitnodiging lunchbijeenkomst - Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Geachte relatie,

 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum eenzelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Omdat vrijwel elke organisatie persoonsgegevens verwerkt, heeft bijna iedere organisatie te maken met deze AVG. In de AVG wordt meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van organisaties zelf om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden (accountability). Het voldoen aan de AVG is niet langer vrijblijvend en vereist een serieuze inspanning van organisaties.

 

Wat de invoering van de AVG concreet voor uw organisatie betekent, vertellen wij u graag tijdens een informatieve lunchbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Banning advocaten en fiscalisten, IRS en Hermans & Partners, accountants en adviseurs.

 
Datum:  Vrijdag 10 november 2017
Locatie:  H&P te Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 80 (Brainpark I)

 
Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 uur:  Inloop en lunch
13.00 uur:  Silvia Vinken - Banning advocaten: Privacy voor ondernemingen in vogelvlucht
  • Van een nationale wet naar Europese regelgeving, wat gaat er veranderen vanaf 25 mei 2018?
  • De rol en boete bevoegdheden van de privacy toezichthouder
  • Welke wijzigingen zijn voor u als ondernemer echt van belang?
  • Welke stappen moet u minimaal nemen om privacy proof te worden?
 13.30 uur:  Hans Reijner - IRS: Privacy, de praktische invulling
  • Hoe brengt u overzichtelijk in kaart welke persoonsgegevens er binnen uw organisatie worden verwerkt?
  • Waar moet u beginnen?
13.50 uur:  Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.00 uur:  Einde bijeenkomst
 
Wanneer u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst kunt u zich tot vrijdag 3 november a.s. per mail aanmelden: mc@henp.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons nog een definitieve bevestiging van uw deelname.
 
Wij zien u graag op vrijdag 10 november 2017!

Met vriendelijke groet,

Banning advocaten en fiscalisten, IRS en Hermans & Partners, accountants en adviseurs

 

Terug naar overzicht