Tim Damme; Damme Interieur
Cases

Tim Damme; Damme Interieur

Damme interieur begon in 1924 als meubelstoffeerderij aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, onder de naam Toorenburg & Damme. Na de tweede wereldoorlog werd het bedrijf door Adriaan  Damme voortgezet en groeide het uit tot een woninginrichting zaak. In 1975 stapte de tweede generatie Damme in het bedrijf. Onder leiding van Harry Damme ontwikkelde de organisatie zich tot een specialist in luxe interieurs. Een grote verbouwing van het pand aan de Nieuwe Binnenweg in 2003 en de komst van de derde generatie, Tim Damme, maakten het bedrijf tot een eigentijdse organisatie.

1)    Wat was uw initiële vraag, waar had u dringend behoefte aan?
 

Damme Interieur is een familiebedrijf. Een familiebedrijf fascineert. Het is zo anders dan andere bedrijven, omdat de cultuur, beleving en betrokkenheid vaak anders is. Zo is dat ook bij Damme Interieur. Dezelfde betrokkenheid en beleving komt naar voren als er sprake is van een bedrijfsoverdracht. Een overdracht is complex omdat fiscale, bedrijfseconomische en juridische aspecten de revue passeren, maar bij een familiebedrijf wordt dit nog complexer.
“Een overdracht bij een familiebedrijf is pas succesvol als na de overdracht de gehele familie in vrolijkheid aanwezig is bij het kerstmaal”, was de opmerking van een van de accountants van Hermans & Partners B.V. Dit is een van de redenen dat wij voor H&P hebben gekozen om ons bij dit facet adequaat te begeleiden.
 

2)    Hoe is dat opgepakt door Hermans & Partners?

Dit proces is vloeiend verlopen. Enerzijds omdat we een uitgebreide presentatie hebben gehad over de verschillende mogelijkheden. Anderzijds omdat vooraf een duidelijke inventarisatie was gemaakt van de verschillende belangen. Door de belangen te combineren met de mogelijkheden kwamen we al snel tot de beste oplossing. Het hielp natuurlijk dat elk scenario uitgewerkt was, zodat de consequenties van een eventueel te maken keuze inzichtelijk waren.

3)    Wat was het resultaat en wat viel u daarbij op, mee of tegen?

Het resultaat is dat we nog elke kerst met elkaar zitten en dat het beregezellig is. Zakelijk viel het op dat, omdat H&P beschikt over meerdere specialisten, het traject een snelle doorlooptijd had. Achteraf besef je pas hoe soepel het is verlopen en dat er een situatie is gecreëerd die echt voor alle partijen sluitend is. Hierdoor is het mogelijk dat, ondanks de pensioengerechtigde leeftijd van mijn vader, hij nog met veel liefde in de zaak werkt en dat we tezamen onze visie verdere invulling kunnen geven, o.a. met ons nieuwe pand In Oud-Beijerland.

 

4)    Wat adviseert u collega-ondernemers?

‘Denk in belangen en behoeftes van de ander’ is mijn advies. Door deze scherp op het netvlies te hebben, is een vruchtbare samenwerking met cliënten, leveranciers, medewerkers en zelfs familieleden mogelijk.