Verenigingen en netwerken

RB Register Belastingadviseurs
(fusie van het College Belastingadviseurs en de Nederlandse Federatie Belastingadviseurs)
www.rb.nl/over-rb
 
NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(fusie-organisatie van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Registeraccountants en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten)
www.nba.nl
 
NEVOA  Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs
www.nevoa.nl
 
NOVAK Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren
www.novak.nl
 
FFP Federatie Financieel Planners
www.ffp.nl
 
NVAS  Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies en andere overheidsstimuleringsmaatregelen
www.nvas.nl
 
SRA Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten
www.sra.nl
 
INAA International Association of Accountants and Auditors
(associatie van onafhankelijke accountantskantoren)
www.inaa.org